2

flag_gbIsrael_flag_sm

ניזולטר3

תרומות

Untitled-2.png instagram Youtube-icon linkedin.png

 

דף הבית
אודות
פרוייקטים לתרומה
שותפים
תורמים
מכתבי תודה
גלרייה
אתנה במדיה
צור קשר
מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

עוני

מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

אנו בקרן אתנה מאמינים כי "כל תלמיד יכול" להגיע לנקודת זינוק שוויונית ולמימוש עצמי. תלמידים רבים מתגוררת באזורים המוגדרים כ"חלשים" עפ"י תבחינים חברתיים- כלכליים ואינם חשופים לטכנולוגיה המתפתחת.

רוב המורים שלהם אינם מצוידים במחשבים אישיים ולא מקבלים הכשרה מתאימה לשימוש במחשבים.


העצמת המורים המלמדים במסגרות אלו מתן מחשבים ניידים ביחד עם הכשרה מתאימה חשובה כדי שיוכלו ללמד את התלמידים ויאפשרו לתלמידים הזדמנות להיחשף לטכנולוגיה מתקדמת שתאפשר להם להשתלב בחברה הישראלית בלימודים להשכלה גבוהה והשתלבות במעגל העבודה ובעמדות מפתח . בתי הספר והמסגרות הלימודיות הללו משמשות עבור תלמידים אלו סוכן שינוי ומקנה להם כלים ומיומנויות שלא יוכלו לקבל בבית. למורה יש תפקיד חשוב בקידום התלמידים ומתן אפשרות להשתלב בחברה, לרכוש השכלה ומקצוע ולהתפרנס בכבוד

 

 

 

 


trom-now
 

 

banner2