2

flag_gbIsrael_flag_sm

ניזולטר3

תרומות

Untitled-2.png instagram Youtube-icon linkedin.png

 

דף הבית
אודות
פרוייקטים לתרומה
שותפים
תורמים
מכתבי תודה
גלרייה
אתנה במדיה
צור קשר
מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

בן גוריות ברמלה

מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

 

את שנה"ל תשס"ט פתחנו כשמורות ביה"ס מצוידות במחשבים ניידים כחלק מפרויקט: "מחשב לכל מורה".
הייתה התרגשות וגאווה לצד חשש ותחושת אחריות כבדה.
התרגשות וגאווה בשל התחושה שעשינו בכך צעד גדול קדימה אל המאה העשרים ואחת. בשל היותנו "חלוצות", מובילות של תהליך חדשני במערכת החינוך. שותפות להכשרת צוות הוראה המתפתח אל תפקודי מורה שונים מהתפיסה המסורתית. צוות לומד. צוות שנבחר לכך.
חשש ואחריות בשל הידיעה שארוכה הדרך. שאין אנו מיומנות מספיק, עלינו להתקדם ולהצדיק את ההשקעה בנו. המציאות בשטח חייבת להשתנות ולא בטוח שאנו יודעות כיצד לעשות זאת. הביטחון והשליטה בדרכי ההוראה המסורתיות מול העדר שליטה ובטחון באמצעים הממוחשבים.

מאז, חלפו כחמישה חודשי לימוד. השתלמות לכלל מורות ביה"ס בת 60 שעות לשנה ובנוסף, הדרכה של 4 שעות שבועיות בחדר מורים בקבוצות קטנות. השינוי מתרחש לנגד עיניי הלכה למעשה. סיפורה של שוש בר, מורה ותיקה בצוות ממחיש זאת היטב.
שוש לא שלטה במחשב וחששה ממנו מאוד. מעידה על עצמה שצחקה כשקיבלה את המחשב לידיה ומבחינתה, ניתן היה לקחתו חזרה. לא היה לה בו צורך.
ואז, לאחר הנחיה שקיבלה מרונית נחמיה, מדריכת המחשבים בביה"ס, הנחיה אישית,קשובה לצרכיה ולבקשותיה, התחברה לתחום.
היום, שוש מגיעה מידי יום עם המחשב לביה"ס, עובדת עם המנבסון ולוחות אקסל, מכינה מצגות לכיתתה, נהנית מהאפשרויות שהמחשב מאפשר וצמאה ללמוד עוד ובטוחה אני שכך יהיה !

בברכה,
ליאורה ירמיהו
מנהלת ביה"ס


 

 

banner2