2

flag_gbIsrael_flag_sm

ניזולטר3

תרומות

Untitled-2.png instagram Youtube-icon linkedin.png

 

דף הבית
אודות
פרוייקטים לתרומה
שותפים
תורמים
מכתבי תודה
גלרייה
אתנה במדיה
צור קשר
מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

חזון עובדיה

מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

השתלמות מחשב לכל מורה

השינוי שחל אצל המורים בעקבות מחשב לכל מורה בא לידי ביטוי ברצון לשבת ולהיות מודרך (המורים מבקשים לשבצם כמה שיותר ובכל מחיר להדרכה).
ניכרת מוטיבציה בקרב המורים להתנסות ולבצע את המשימות מה שלא היה בעבר.
המורים מגיעים עם המחשב הנייד לבית הספר מה שמראה שהחרדה קטנה.
גם מורים שלא ידעו להדליק מחשב- יודעים מיומנויות בסיסיות בעיקר ב- word ואינטרנט, ומעוניינים לשבת ולהתקדם.
ניכר כי המורים צמאים להשלים את הפערים, מגלים עולם חדש, משתמשים במחשב יום יום.
מביאים את הנייד לכיתה ומראים לתלמידים, ניכר כי הם מרוצים מהשינוי.
הצלחה/כשלון
* בבית הספר יש פערים בין המורים ולכן ההשתלמות הבית ספרית אינה מענה נכון ומספק. יש עדיפות להדרכה אישית או קבוצתית (קבוצה מצומצמת 2-3 מודרכים).
*המורים ראו את ההשתלמות כנטל, עבורם נושאי ההשתלמות בעיקר בהתחלה לא היו לרמתם, מה שגרם להם לנסיגה לחשש....
*מבחינת תקשורת - לכל מורי ביה"ס יש מיל ואנו מתקשרים באמצעות הדוא'ל.
מבחינת מנהלת
*תקשורת עם המורים- דרך הדוא'ל הקל את המלאכה.
*הצלחתי להכניס גם את הקשים ביותר לתרבות מתוקשבת.
*היום כל ההכנות נעשות באמצעות

שושנה בן נפלא
מנהלת בי"ס "חזון עובדיה"
באר שבע

 

 

banner2