2

flag_gbIsrael_flag_sm

ניזולטר3

תרומות

Untitled-2.png instagram Youtube-icon linkedin.png

 

דף הבית
אודות
פרוייקטים לתרומה
שותפים
תורמים
מכתבי תודה
גלרייה
אתנה במדיה
צור קשר
מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

גילה בלאיש

מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

פרויקט "מחשב נייד לכל מורה"

1. השינוי שחל אצל המורים בביה"ס.

השינוי הראשוני שחל אצל המורים המשתתפים בפרויקט הינו , הם מהווים קבוצה הנפגשת אחת לשבוע משתלמת יחד במיומנות הנדרשות. חלה התקדמות משמעותית אצל מורים אשר בתחילה לא השתמשו כלל במחשב. התקשורת הבין אנשי בצוות יותר מתוקשבת, וניתן לראות את גאוות היחידה של הצוות המגיע עם הלפטופים לבית הספר. יש מורות שכבר עברו ליישום, מעיזות ונכנסות לכיתה עם המחשב ומכינות שעורים מתוקשבים.
ניכר כי צוות המורים המשתתף בפרויקט מעוניין מאוד ללמוד לדעת ולהתקדם.
(חבל מאוד שהקבוצה מהווה צוות מאוד קטן מכלל חדר המורים 20 מורים מיתוך 120 מורים בבית הספר)

2.מה השינוי שחל אצלך כמנהלת

ניתן לציין כי מבחינה ניהולית למנהל מתאפשרת נגישות גבוה למחשובים. יצירת קשר מידי עם צוות המורים, הפצת מידע און ליין. קבלת משוב. במיוחד שגם אני משתלמת עם צוות המורים הדבר מאפשר לך לכוון לצורכי בית הספר. הכי הכי פחות ניירת ותכתובות והכול דרך האתר של בית הספר.

3.במה הצלחנו (אתם ואנחנו) לדעתך בפרויקט?

הצלחת הפרויקט היא מעצם נתינת כלי עבודה מתקדם למורה בעידן הממוחשב. אות הערכה ליכולות וכישורי המורים.
שידורג ההוראה והתאמתה לתקופה בה לכל ילד יש מחשב ולא פעם התלמיד עולה על רבו בידיעות בתחום. הפרויקט מאלץ אותנו להתאים את הלמידה לתלמידנו ולענות על צורכיהם.
לגבינו כבית ספר תיכון זה מאפשר לנו ערוץ פתוח יותר עם בתי הספר המזינים אותנו והתאמת תוכניות לימוד.

בברכה
בלאיש גילה
מקיף א'
באר שבע


 

 

banner2