2

flag_gbIsrael_flag_sm

ניזולטר3

תרומות

Untitled-2.png instagram Youtube-icon linkedin.png

 

דף הבית
אודות
פרוייקטים לתרומה
שותפים
תורמים
מכתבי תודה
גלרייה
אתנה במדיה
צור קשר
מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

קול יעקב

מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

בס"ד

בית ספר קול יעקב ירוחם


1. שינוי שחל אצל מורים בבית הספר

השינוי חל במספר תחומים:
באופן כללי ניכר כי המורים משתמשים יותר במחשבים ומגלים פחות חשש מהשימוש במחשב.

א. שימוש אישי – מורים מנצלים את המחשב ככלי לשמירת נתונים , ציונים ועוד.
ב. שילוב המחשב בהוראה – מרבית המורים מנצלים את המחשב ככלי לקידום ההוראה : מצגות , דפי עבודה , סרטונים , כניסה לפורומים ועוד.
ג. תקשורת – המחשב משמש ככלי התקשורת המרכזי בין המורים : הודעות, עדכונים ועוד.


2. השינוי שחל אצלי כמנהלת

המחשב ככלי ניהולי:

א. עדכונים שוטפים ודפי מידע מוזרמים באופן קבוע דרך המחשב
ב. ניהול ומעקב אחר מערך הציונים הבית ספרי במקצועות היסוד – כולל קבוצות ביקורת, חתכים, ממוצעים ועוד.
ג. תקשורת שוטפת – מעודכנת – מול המחוז והמשרד : עדכון ומילוי דוחות, דיווחים, מיילים וכו'.
ד. הערכות לשנה הבאה – טפסי שיבוץ ממוחשבים לשנה"ל תשס"ט.

3. במה הצלחנו

א. המורים מעיזים יותר להשתמש במחשב, ניכר כי הרתיעה שהייתה קיימת הולכת וקטנה.
ב. כמות השיעורים המתוקשבים הולכת וגדלה , המחשב הפך לחלק אינטגראלי בהוראה.
ג. למידה משותפת והפריית עמיתים – למידה משותפת בחדר ומורים ולמידה פרטנית עפ"י הצרכים.


בברכה,
יונה קנינו
 

 

banner2