2

flag_gbIsrael_flag_sm

ניזולטר3

תרומות

Untitled-2.png instagram Youtube-icon linkedin.png

 

דף הבית
אודות
פרוייקטים לתרומה
שותפים
תורמים
מכתבי תודה
גלרייה
אתנה במדיה
צור קשר
מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

באר שבע

מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה


1. מה השינוי שחל אצל המורים בבית הספר שלך? (מכל בחינה שתמצאו לנכון:
שימוש אישי, שימוש בכיתה, אמצעי תקשורת, שימוש באתרים ופורומים וכד').

התמצאות טובה יותר במחשב וביישומיו.

שימוש אישי עקבי בכל יום : הכנת שיעור, תיבת אימל, גלישה באינטרנט וחיפוש חומרים.

שימוש במחשב בשיעור לצורך הוראה/למידה בכתה . בנוסף להצגה, והדגמה.

שימוש באתרים ופורומים.

אמצעי קשר נוסף ואחר בין אנשי הצוות, יצר גיבוש, חיבור הדוק יותר.

ערוץ תקשורת גם עם מזכירות ביה"ס. אחה"צ נשלחים חומרים למזכירות לצורך עיבוד והפקתם, כגון: מכתבים, חומרים לישיבות מליאה.

הערה: חלק רב מהמשוב הנ"ל, נכתב על ידי המורות גם במסגרת משוב למנהלת .


2. במה הצלחנו (אתם ואנחנו) לדעתך בפרויקט? (ואם תרצו גם במה נכשלנו בפרויקט)?

הצלחות

הרחבת הידע ברמה האישית.

יצירת חיבור ידידותי למחשב והפיכתו לכלי חשוב בבניית שיעור.

עצם ההדרכה המאפשרת מענה לשאלות, קשיים, פתרון בעיות ומתן עזרה בבניית חומרים (המדריכה לרוב זמינה טלפונית).

הניידות מאפשרת נגישות וזמינות לאתרי אינטרנט וחומרים בכיתה.

השימוש במחשב בהוראה הופך את הלמידה לאותנטית ועדכנית.

למורה יותר זמן מחשב, בעיקר בבית .(איננה עוד בעדיפות אחרונה ).

 

 

הקשיים

רצוי לבנות השתלמות על-פי רמות המשתתפים (גם הטובים וגם המתקשים מרגישים צורך).

יש צורך בתרגול רב יותר בהשתלמות (בחומר הנלמד).

חסימות טכניות במחשב הנייד מקשות ומשבשות מהלך העבודה ושדרוג העשייה.

השינוי לגרסה העברית עדיין לא בוצע.

החלום שכל כיתה תצויד בעזרים להפעלה.

 

3. מה השינוי שחל אצלך? מכל בחינה ובעיקר בצד הניהולי תקשורתי מול המורים ומנהלת המחוז?

כיום הצפייה בשיעורים, היא בשיעורים מתוקשבים אשר הוכיחו יתרונות כגון :

המורה מתמקדת בתוכן – נטו.

המצגות והתכנים "מוציאים" את התלמידים מן "המעבדה"/הכיתה
אל המציאות – השטח. בעצם ההמחשה והאוטנטיות.

החומרים האותנטיים מהווים אסמכתאות לחומרי הלמידה.

המצגת / התמונה, מלמדת ו"משווה אלף מילים". (הוכח במחקרים היתרון , ליכולת ההבנה

והזיכרון ממצגות, ביחס לטקסט כתוב)

הדרך ממקדת ונותנת מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (כגון: בעיות קשב וריכוז).

נוכחנו לראות בשיעורים תלמידים מתקשים המשתתפים היטב.

התקשורת והשיח הפדגוגי שלי עם הצוות בתהליך של שינוי. (זהו שיח אחר).

 

 

 

banner2