לתרומות EN
 

יו"ר הועד המנהל - אודי רובינשטיין

 
יו


יליד 1953. יו"ר דירקטוריון חברות בנות של מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ, דירקטור בחברות ביטוח שבבעלות מגדל, חבר הנהלה במבטח סימון סוכניות לביטוח בע"מ, סגן יו"ר פלתורס סוכנות לביטוח בע"מ, מנכ"ל איחוד רשת סוכנויות ביטוח בע"מ, דירקטור בחברות פרטיות בבעלות פרטית מלאה/חלקית.
 
לתרומה