לתרומות EN

הכרה בינלאומית

19.11.18
המושב ה-63 של הוועדה למעמד האשה של האו"ם התקיים במשרדי האו"ם בניו יורק בין התאריכים 11-22 במרץ 2019. לקראת הכנס הגישה קרן אתנה גילוי דעת לוועדה בנושא קידום מעמדן של מורות ועידוד תלמידות ללמוד מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM).
קרן אתנה היא בעלת מעמד של יועץ מיוחד למועצה הכלכלית-חברתית של האו"ם (ECOSOC)
גילוי הדעת של קרן אתנה הופץ ע"י המזכיר הכללי של האו"ם לגורמים שונים.
https://undocs.org/E/CN.6/2019/NGO/52

 

15.7.18
המועצה הכלכלית חברתית של האו"ם: מעמד יועץ מיוחד לקרן אתנה
http://www.pc.co.il/featured/270721

 

12.7.18
San Diego Jewish World
Israel’s Athena Fund, which promotes Israel’s teachers, receives United Nations’ recognition
http://www.sdjewishworld.com/2018/07/12/editors-e-mail-box-july-12-2018/

 
 
 
לתרומה