לתרומות EN
 

פרופ' נאוה בן צבי

 
פרופ' נאוה בן צבי

יו"ר המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ופרופ' אמריטה באוניברסיטה העברית, כלת פרס ישראל לחינוך

 
לתרומה