2

flag_gbIsrael_flag_sm

ניזולטר3

תרומות

Untitled-2.png instagram Youtube-icon linkedin.png

 

דף הבית
אודות
פרוייקטים לתרומה
שותפים
תורמים
מכתבי תודה
גלרייה
אתנה במדיה
צור קשר
מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

מנהלים ומורים

מפת פריסה ארצית
ערים בתכנית מחשב נייד לכל מורה

צהריים טובים,מכובדים יקרים:

ראש המועצה- מר אבי קרמפה
מזכ"ל הסתדרות המורים- מר יוסי וסרמן
מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך- ד"ר אורנה שמחון
יו"ר קרן אתנה- מר אורי בן ארי
מנהל ujia בישראל- מר נייטי שבל
מנהל מח החינוך –מא איציק ברששת
מנהלים – אלכס אסדו וגילה מיקל
מורות ואורחים יקרים

לא לשווא נאמר "אומנותו של אדם הם כליו".
אנו עומדים בפני פרק חדש, מדרגה נוספת, בדרך להעצמת ההוראה והמורה, לחדשנות והתייעלות ושיפור דרכי ההוראה בבתי הספר.
אין ספק כי טכנולוגיות המידע והתקשורת יכולות לסייע בהקניית ידע ובשיפור תהליכי הוראה. אולם, הן בעיקר יכולות להטות את מרכז הכובד מאיתנו , המורים המלמדים, אל התלמיד הלומד בהנחיית המורה. יכולתו של המחשב להציג לתלמיד מידע בצורה בהירה, מעניינת ומושכת, יכולתו לזמן לתלמיד יחידות הוראה מותאמות לקצב התקדמותו בכל עת ובכל מקום, יכולתו לאפשר לתלמיד לבדוק את עצמו בכל שלב, יכולתו לשמש כמאגר מידע נרחב ומאורגן בתחומים השונים, כל אלה ויכולות אחרות של סביבות הלמידה המתוקשבות מעניקות למערכת החינוך , דרכנו המורים, הזדמנות להקנות לתלמיד את הכלים ללמוד בעצמו.
עצם הימצאותו של המחשב הנייד בידי כל אחת מאיתנו פותח בפנינו אין סוף אפשרויות החל ב דרכי הוראה מגוונות ומעניינות וכלה בקשר אישי וביחס אישי לכל תלמיד ותלמיד בעיקר באשר לנקודת הלמידה בה הוא נמצא.
אנו מודעים להיותנו הראשונים בצפון שנבחרו למיזם חשוב זה ולכן, רוצות להודות ולברך על היוזמה שתקרב אותנו,לדור המחשב שאנו עצמנו מגדלים ומחנכים,תקדם את השימוש המושכל בטכנולוגיה מתקדמת ותעשה ללא ספק שינוי וקידום בהוראה ובלמידה.
ימים יגידו ויעידו על תרומת המהלך לדור העתיד שלנו.
תודה רבה לכל השותפים בפרויקט:
קרן אתנה
משרד החינוך
הסתדרות המורים
מגבית בריטניה
המועצה האיזורית "מעלה יוסף"

מאתנו מנהלי ומורות בתי הספר היסודיים במועצה האיזורית "מעלה יוסף" :"מעלה הגליל" מעונה ו"שלום עליכם" בצת.
 

 

banner2